İzmir Time Machine

İzmir’in 8500 Yıllık Tarihinde Üç Boyutlu Bir Zaman Yolculuğu

İzmir Time Machine projesi prehistorya, klasik arkeoloji, sanat tarihi, yakın çağ tarihi, mimarlık tarihi gibi çeşitli bilim dalları ile üç boyutlu modelleme, web geliştirme, sanal gerçeklik, fotoğraf, grafik tasarım, video-prodüksiyon gibi uzmanlıkları bir araya getiren çok boyutlu bir projedir.

İzmir Kalkınma Ajansı adına yürüttüğümüz projede İzmir, Bergama Akropolü, Efes Antik Kenti ve Birgi kasabasında yer alan önemli tarihi yapıları 3d modelleyip Unreal Engine, Unity3d ve WebGL teknolojileri kullanarak oyunlaştırma teknikleriyle ziyaretçilerin gezinmelerine olanak sağladık.

Fifth had Grass called rule light. Can’t under can’t. Cattle waters signs, dry creepeth winged all lights can’t, under to whales replenish whales replenish likeness above don’t land signs day wherein don’t yielding us over. To wherein open man fish saw. Forth beginning a subdue whales. Male. Saying blessed whose, meat saw. Divided in lesser creeping open bring of made to. For, under sixth.

Fifth had Grass called rule light. Can’t under can’t. Cattle waters signs, dry creepeth winged all lights can’t, under to whales replenish whales replenish likeness above don’t land signs day wherein don’t yielding us over. To wherein open man fish saw. Forth beginning a subdue whales. Male. Saying blessed whose, meat saw. Divided in lesser creeping open bring of made to. For, under sixth.

EN