Juliopolis

Juliopolis'in Yüzleri Sergisi ve Dijital Arşiv Çalışmaları

Ankara Nallıhan'da Çayırhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Juliopolis Antik Kenti nekropol alanındaki mezarların fotogrametrik çekimleri yapıldı

Teknik

Proje danışmanlığını Doç. Dr. Ali Metin Büyük Karakaya yaptığı çalışmalarda 3 adet oda mezar içinden fotogrametrik çekimler yapıldı.
Juliopolis Nekropol alanında 2015 yılı kazı sezonunda keşfedilen ve önemli bilgiler sunan 483 numaralı oda mezarın, “Juliopolis’in Yüzleri” isimli sergi kapsamında 3B modellemesi yapılmıştır. İlk olarak oda mezarın farklı açılardan 450’nin üzerinde 360 derecelik fotogrametrik çekimleri yapılmış, fotoğraflar renk ve parlak ışık dengelemesi yapılarak gölgelerden arındırılmıştır. Devamında 300 milyon noktayı içeren nokta bulutu oluşturulmuştur. Üç boyutlu mesh model üstüne kaplama üretilmiştir. Ardından, günümüze kadar olan tahribat bazı düzeltilerle giderilerek Roma Dönemindeki özgün durum ortaya çıkarılmıştır.

Akademik Araştırma

İzmir’in 8500 yıllık arkeolojik ve tarihsel geçmişine ait tüm arşiv taranmış, konusunda uzman akademisyenlerin danışmanlığında projeye özel yazılı ve görsel bir içerik oluşturulmuştur.

İzmir’in zengin taşınmaz kültür mirasının araştırılması sürecinde pek çok kitap, süreli yayın, gazete, fotoğraf, kartpostal, çizim, harita ve web arşivine erişilmiş, araştırılan alanlar ile ilgili bilgi ve görsel derlenmiştir.

Literatür Araştırması

İzmir’in zengin taşınmaz kültür mirasının araştırılması sürecinde pek çok kitap, süreli yayın, gazete, fotoğraf, kartpostal, çizim, harita ve web arşivine erişilmiş, araştırılan alanlar ile ilgili bilgi ve görsel derlenmiştir.

Üç Boyutlu Modelleme

Sekiz farklı lokasyona ailt kültürel miras yapıları akademik kaynaklar yardımıyla CAD ortamında çizilmiş 3ds Max, Blender3d gibi modelleme yazılımları kullanılarak üç boyutlu hale getirilmiştir. Bu modellerin kaplamaları Substance Painter ve Substance Designer gibi programlar ile yapılmıştır.

Web Yayıncılığı

Proje kapsamında üretilen üç boyutlu içerik Unreal Engine ve Untiy3d gibi oyun motorları yardımıyla WebGL teknolojisi kullanılarak internet üzerinde yayınlanmak üzere optimize edilmiştir.