İzmir Time Machine

İzmir’in 8500 Yıllık Tarihinde Üç Boyutlu Bir Zaman Yolculuğu

İzmir Time Machine projesi prehistorya, klasik arkeoloji, sanat tarihi, yakın çağ tarihi, mimarlık tarihi gibi çeşitli bilim dalları ile üç boyutlu modelleme, web geliştirme, sanal gerçeklik, fotoğraf, grafik tasarım, video-prodüksiyon gibi uzmanlıkları bir araya getiren çok boyutlu bir projedir.

Teknik

İzmir Kalkınma Ajansı adına yürüttüğümüz projede İzmir, Bergama Akropolü, Efes Antik Kenti ve Birgi kasabasında yer alan önemli tarihi yapıları 3d modelleyip Unreal Engine, Unity3d ve WebGL teknolojileri kullanarak oyunlaştırma teknikleriyle ziyaretçilerin gezinmelerine olanak sağladık.
İzmir Time Machine Projesi kapsamında oluşturulan web platformu, literatür araştırması, veri tabanı oluşturma, büyük veri analizi, mimari analiz, kentsel analiz, üç boyutlu modelleme, derleme, web tasarım ve yazılım aşamaları ile hayata geçirilmiştir.

Akademik Araştırma

İzmir’in 8500 yıllık arkeolojik ve tarihsel geçmişine ait tüm arşiv taranmış, konusunda uzman akademisyenlerin danışmanlığında projeye özel yazılı ve görsel bir içerik oluşturulmuştur.

İzmir’in zengin taşınmaz kültür mirasının araştırılması sürecinde pek çok kitap, süreli yayın, gazete, fotoğraf, kartpostal, çizim, harita ve web arşivine erişilmiş, araştırılan alanlar ile ilgili bilgi ve görsel derlenmiştir.

Literatür Araştırması

İzmir’in zengin taşınmaz kültür mirasının araştırılması sürecinde pek çok kitap, süreli yayın, gazete, fotoğraf, kartpostal, çizim, harita ve web arşivine erişilmiş, araştırılan alanlar ile ilgili bilgi ve görsel derlenmiştir.

Üç Boyutlu Modelleme

Sekiz farklı lokasyona ailt kültürel miras yapıları akademik kaynaklar yardımıyla CAD ortamında çizilmiş 3ds Max, Blender3d gibi modelleme yazılımları kullanılarak üç boyutlu hale getirilmiştir. Bu modellerin kaplamaları Substance Painter ve Substance Designer gibi programlar ile yapılmıştır.

Web Yayıncılığı

Proje kapsamında üretilen üç boyutlu içerik Unreal Engine ve Untiy3d gibi oyun motorları yardımıyla WebGL teknolojisi kullanılarak internet üzerinde yayınlanmak üzere optimize edilmiştir.